ไก่ชนนาคราช ไก่ชนราคาทอง ที่ใครต่างใฝ่ฝัน

ไก่ชนนาคราช ไก่ชนราคาทอง ที่ใครต่างใฝ่ฝัน การเลี้ยงไก่ชน สามารถทำเงินให้เรามากมาย แต่จะต้องดูยังไงถึงจะรู้ว่าไก่ตัวไหน จะทำเงินให้เรา

ไก่ชนเงินล้าน 1 ว่ากันว่า เกล็ดแข้ง ไก่ชนเงินล้าน จะต้องเป็นเกล็ดแบบแข้งลำเทียนที่ด้านข้อเข่าจะค่อนข้างเล็ก แต่ด้านข้อขาจะมีขนาดใหญ่ ส่วนผิวเกล็ดนั้นก็จะเรียบกลมสวยงามทั้งสองแข้ง ซึ่งทำให้เกล็ดแข้งลำเทียนเป็นแข้งที่ตีเจ็บ

ตีแรงตามธรรมชาติ ยิ่งถ้ามีเกล็ดพิฆาตมาเสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทวีความร้ายกาจของแข้งพิฆาตให้มากยิ่งขึ้นแต่นอกจากเกล็ดแข้งแล้วไก่ที่มีลักษณะดีอย่างไก่จอมนาคราชนั้นก็น่าสนใจไม่น้อยลักษณะของหงอนไก่นาคราชตัวจริงสายพันธุ์แท้ต้องเป็นอย่างไร?

ถ้าเป็นไก่ชนสายพันธุ์ไก่นาคราชแท้ๆ หงอนจะต้องมีจักเล็กน้อยและปลายหงอนมักจะชี้ขึ้นฟ้า ลักษณะใกล้เคียงกับไก่พม่าหรือหนอนงู บางตำราไก่ชนโบราณบอกว่าเหมือนกับรูปปั้นของพญานาคตามวัดต่างๆ เลยทีเดียว จึงมักจะเรียกกันว่าหงอนนาคราช แต่ถ้าเป็นหงอนแบบชบานั้นจะไม่นิยมนำมานับเป็นหงอนนาคราช เพราะส่วนใหญ่จะไม่มีเหนียง

จะสังเกตว่าเป็นไก่นาคราชได้จากส่วนอื่น ๆ ได้บ้างหรือไม่นอกจากลักษณะของหงอนไก่นาคราชแล้ว ผู้สนใจสามารถสังเกตหาไก่นาคราชสายพันธุ์แท้ได้จากการดูที่บริเวณหางของไก่ชนหากเป็นไก่นาคราชจะต้องมีหางที่ยาวราวกับหางพญานาค

คื อ ดู ค ล้ า  ย ค ลึ ง กั บ ฟ่ อ น ข้ า ว   ถ้ า ไ ก่ ช น ตั ว ไ ห น ไ ม่ มี ลั ก ษ ณ ะ ค ร บ ต า ม นี้ ก็ จ ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ นั บ ว่ า เ ป็ น ไ ก่ น า ค ร า ช แ ท้ ไ ด้

ไก่ชนนาคราช ไก่ชนราคาทอง ที่ใครต่างใฝ่ฝัน
ไก่ชนนาคราช ไก่ชนราคาทอง ที่ใครต่างใฝ่ฝัน

สีสันของไก่นาคราช

เป็นอย่างไรไม่เพียงหางจะสวยราวกับฟ่อนข้าวและหงอนจะชี้ขึ้นฟ้าสวยงามแล้ว ไก่นาคราชสายพันธุ์แท้ตามตำราจะต้องมีสีเขียวออกสีเขียวเลาหรือเขียวประดู่เลาอีกด้วย หากจะมองเผิ่น ๆ ก็จะมีสีใกล้เคียงกับสีงูเหลือม

ซึ่งจะสามารถนับว่าเป็นไก่นาคราชแท้ตามตำราไก่ชนโบราณ ที่สำคัญ ไก่นาคราชถือว่าเป็น ไก่ชนเงินล้าน ที่หายากและมีความเก่งกาจเพราะสามารถเอาชนะไก่ชนได้เกือบทุกประเภท เว้นก็แต่ไก่ชนที่มีลักษณะคล้าย ๆ พญาครุฑหรือนกอินทรีย์

เพราะเชื่อกันว่าพญาครุฑมักจะจับนาคกินเป็นอาหารนั่นเองอย่างไรก็ดี ไม่ว่าสายพันธุ์ไก่ชนจะเก่งกาจแค่ไหน เกล็ดแข้งจะน่ากลัวเพียงใด หากผู้เลี้ยงไม่ได้ฝึกปล้ำฝึกลงนวมอย่างเหมาะสมถูกวิธี ก็เป็นไปได้ที่จะไม่สามารถขึ้นชนตีในวงเงินเดิมพันสูงๆ

ทั้งนี้การฝึกล่อไก่ชนถือว่าเป็นเทคนิคสำคัญและช่วยสร้างความสมบูรณ์ให้กับไก่ชน ทั้งส่วนของกำลังขาและกำลังปีก ผู้เลี้ยงจึงควรพาไก่ชนไปฝึกวิ่งสุ่ม

วิ่ ง ท า ง ต ร ง แ ล ะ ล่ อ ให้ บิ น บ้ า ง   แ ต่ ถ้ าไ ก่ ช น  ยั ง ไ ม่ เ ชื่ อ ง ก็ ยั ง ไ ม่ ต้ อ ง นำ ม า ฝึ ก ล่ อ ไ ก่   ไ ม่ อ ย่ า ง นั้ น ไ ก่ ช น อ า จ จ ะ บิ น แ ล ะ วิ่ ง ช น จ น ไ ด้ บ า ด เ จ็ บ ไ ด้

ก ลั บ สู่ เ ม นู  ห ลั ก 

ลักษณะ ไก่ชนโบราณ แบบฉบับ FIFA55 BNK

ลักษณะ ไก่ชนโบราณแบบฉบับ FIFA55 BNK

1 ไก่ที่มีนิ้วกลางสั้น คือไก่ที่มองดูแล้วนิ้วจะสั้น เมื่อไปเทียบกับแข้ง คนสมัยก่อนเขาเล่ากันว่าไก่ที่มีนิ้วกลางสั้น จะถือว่าเป็นไก่ที่ เรียกได้ว่ามีสเต็ป เท้าดี และไว ออกแข้งหน้าดีด้วย ร้อยละ 80 ถึง 90 จะเป็นไก่ที่ออกแข้งหน้าดี มากๆ

2 ถอนขนหางไก่ ลักษณะการทำแบบนี้ก็คือเวลาไก่อายุ ประมาณ 3-4 เดือน เขาก็จะถอนขนหางไก่ออกให้หมด ถ้าหากถอนขนหางไก่แล้วจะทำให้ไก่ ดูตัวโตขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับ สามารถเพิ่มรอยชนได้

ลักษณะ ไก่ชนโบราณ
ลักษณะ ไก่ชนโบราณ

3 ไก่ตาแดง ที่ตาแดงนี่ไม่ได้ร้องไห้นะครับ มันเป็นลักษณะของไก่ พี่จะเล่าให้ฟัง คือไก่ที่มีดวงตาบริเวณตาขาวสีจะออกแดงๆ คนสมัยก่อนเขาว่ากันว่า ไก่ดวงตาแดงคือดวงตาของผี อาฆาตคู่ต่อสู้มาก ถ้ามีโอกาสตีให้ตายก็จะตีให้ตาย ฟังแล้วน่ากลัวนะครับหรือบางคนเขาจะเล่าว่า ไก่ดวงตาสีแดงนั้นเป็นดวงตาของนกกระปูดตาแดง เป็นไก่ที่ใจไม่ดี หรือว่าไก่ใจร้ายนั่นเองล่ะครับ

4 ไก่แข้งแห้ง ก็คือแข้งที่เรามองแล้วมันดูหยาบและแห้ง เหมือนคนที่ผิวไม่มีน้ำมีนวลนะครับคนสมัยก่อนเขาเล่าว่าไก่แข้งลักษณะแบบนี้จะเป็นไก่ที่เก่ง เอามากๆ ตีเจ็บ ตีเปิดแผลไว พูดง่ายๆว่าเป็นไก่ที่โหด จริงๆ

5 ไก่เดือยสูง ไก่ที่มีลักษณะเดือนสูงจากนิ้วก้อย ระหว่างนิ้วก้อยกับเดือย และหัวนิ้วโป้เข้าได้สบายๆ เขาว่ากันว่าเป็นไก่ที่แทงไม่ดีเพราะเดือยไก่อยู่สูงเกินไป ไก่ประเภทที่เดือยสูงๆ ไก่มักจะแทงยกที่ 2 หากใครสนใจเล่นเว็บคาสิโนออนไลน์ หรือนักเดิมพันที่ชอบ ไก่ชน หรือมวย และกีฬา ต่างๆพร้อมกับเกมคาสิโนออนไลน์มากมาย FIFA55 คือทางเลือก ที่ดีที่สุด ของนักพนัน ในปัจจุบัน

6 ลักษณะสุดท้ายของเรา คือ ไก่หงอนรู คือไก่ที่มีส่วนของสุดปลายหงอนจะเป็นรู ส่วนรูจะลึกหรือตื่นแล้วแต่ประเภทของไก่ เขาบอกว่าไก่หงอนรูเป็นไก่ที่เก่ง แต่โดนตีเจ็บ นิดนึง ก็วิ่งหนี คล้ายๆกับไก่ใจเสาะ แต่ ห้าว หรือที่เขาเรียกกันว่า ไก่ใจไม่ดีนั่นเอง

และนี่คือลักษณะของไก่ชนตามความเชื่อที่คนโบราณเขาเล่าสืบกันมา ส่วนตัวจริงไม่จริงนั้น ก็ให้เพื่อนไปสังเกตุกันเอาเองนะครับ แต่สำหรับตัวผม ผมว่าจริงเกือบ 90% เลย เพราะผมสังเกตมาหมด อาจจะเป็นแค่บางตัวที่ไม่ตรงกับลักษณะ ที่คนโบราณเขาเล่าสืบกันมา
หากนักพนันคนไหน ที่เบื่อไป

ลักษณะ ไก่ชนโบราณ
ลักษณะ ไก่ชนโบราณ

เล่นไก่ชนในบ่อน แทงบอลในโต๊ะ เล่นหวยกับเจ้ามือหวยแถวบ้าน แม้แต่เล่นเกมคาสิโน ที่บ่อนคาสิโนใหญ่ๆ แล้วต้องเดินทางไปไกลๆ วันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวเลือก โครงการเล่นคาสิโน หรือเดิมพัน กีฬาต่างๆ อย่าง fifa55 อยากเดิมพันแบบสบายใจ และสะดวก มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราสิครับfifa55